REMONTY I MODERNIZACJE

Remonty i modernizacje transformatorów o mocy znamionowej do 80 MVA

Zakres usług remontowo – serwisowych zawiera min.:

 • montaż i demontaż na stanowisku pracy oraz transport do zakładu,
 • rewizja wewnętrzna części aktywnej transformatora,
 • remont bądź wymiana rdzenia,
 • przezwojenie uzwojeń,
 • wymiana części aktywnej na nową z możliwością modernizacji (w tym zmiana poziomów napięcia znamionowego, napięcia zwarcia, grupy połączeń)
 • zwiększanie mocy znamionowej,
 • suszenie próżniowe uzwojeń i części aktywnych,
 • wymiana podobciążeniowych przełączników zaczepów,
 • uzdatnianie, wymiana oraz utylizacja oleju transformatorowego,
 • usuwanie nieszczelności z wymianą uszczelki głównej włącznie,
 • modernizacja osprzętu:
 • wymiana radiatorów i wentylatorów,
 • modernizacja zastawek radiatorowych
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • montaż zaworów kulowych, magnetycznych wskaźników poziomu oleju, zaworów bezpieczeństwa
 • montaż szaf sterowniczych
 • piaskowanie i malowanie kadzi i radiatorów farbami poliuretanowymi i chemoutwardzalnymi,
 • próby poremontowe i pomiary końcowe,
 • możliwość wypożyczenia transformatora zastępczego na okres remontu (o mocy 16 MVA)
 • przeglądy i konserwacje transformatorów na stanowisku pracy
 • inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem

Ponadto serwis Fabryki Transformatorów wykonuje pomiary okresowe, pomontażowe i poawaryjne transformatorów o mocy do 80 MVA i napięciu 121 kV.

Program produkcji Diagnostyka Remonty i usługi Ogólne warunki sprzedaży