WYNIKI OFERTOWANIA

W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 06/2018
z dnia 23.10.2018 r.
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
Zakup 2 szt. Stacji Komputerowych

Informujemy, że spośród nadesłanych materiałów ofertowych, stosując sposób oceny opisany w pkt.11 „Zapytania ofertowego Nr. 06/2018 z dnia 23.10 2018r. w sprawie zamówienia na zakup 2szt. stacji komputerowych”, dokonano wyboru wśród ofert spełniających w 100% wymagania przedmiotu zamówienia.
Najlepszą ofertę złożyła firma:

MPC Paweł Oleksiewicz
99-300 Kutno
Ul. Podrzeczna 38

Żychlin, dn. 06.11.2018r.