DIAGNOSTYKA

W celu spełnienia wymagań naszych klientów Fabryka Transformatorów w Żychlinie dysponuje najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym, w pełni wyposażonym laboratorium oraz doświadczonym personelem.

Stacja Prób wykonuje badania i pomiary transformatorów w zakresie:

 • pomiar prądów magnesujących,
 • pomiar reaktancji rozproszenia,
 • pomiar rezystancji uzwojeń,
 • pomiar przekładni,
 • sprawdzenie grupy połączeń,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • pomiar strat i prądu stanu jałowego,
 • pomiar strat obciążeniowych i napięć zwarcia,
 • pomiar impedancji dla składowej zerowej,
 • próba napięciem indukowanym,
 • próba napięciem doprowadzonym,
 • próba napięciem udarowym,
 • pomiary wyładowań niezupełnych metodą akustyczną,
 • pomiary wyładowań niezupełnych metodą elektryczną,
 • pomiary ciśnienia akustycznego,
 • badania stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA,
 • badanie zawilgocenia izolacji stałej metodą FDS,
 • pomiar współczynnika stratności dielektrycznej tg d i pojemności uzwojeń,
 • badanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów (pomiar czasów własnych niejednoczesności otwierania styków, pomiar ciągłości klatki wybieraków),
 • pomiary termowizyjne,

Laboratorium Olejowe wykonuje badania olejów elektroizolacyjnych w zakresie:

 • zawartość wody metodą K. Fischera,
 • napięcie przebicia,
 • współczynnik strat dielektrycznych tg d w różnych temp.,
 • rezystywność w różnych temp.,
 • temperatura zapłonu,
 • liczba kwasowa,
 • gęstość w temp. 20°C,
 • lepkość kinematyczna,
 • zawartość zanieczyszczeń,
 • analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju (DGA).