CERTYFIKATY

Fabryka Transformatorów jako spółka z o.o. istnieje od maja 2006 roku, wcześniej działała pod nazwą EV Żychlińskie Transformatory. Posiada certyfikat ISO 9001:2000 od 20.06.2002 roku w zakresie: „Projektowanie, wytwarzanie oraz badania końcowe transformatorów i dławików”

W 2008 roku spółka wdrożyła zintegrowany system w oparciu o normy ISO 14001:2004 i PN-N- 18001:2004.

Każdy transformator wyprodukowany w Zakładzie jest projektowany, wykonywany i badany zgodnie z ustalonymi procedurami zapewniającymi najwyższą jakość i powtarzalność wyrobów.

Ponadto Spółka posiada:

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO
Certyfikat ISO