Transformatory uziemiające suche

(w izolacji żywczno-rowingowej) z regulacją napięcia w stanie beznapięciowym

Zastosowanie

Transformatory uziemiające są stosowane w sieci energetycznej i służą do uzyskania sztucznego punktu zerowego, do którego jest przyłączony dławik gaszący lub rezystor. Transformatory są wykonane jako układy trójfazowe i jeżeli nie ma doziemienia w sieci, służą do zasilania potrzeb własnych podstacji. W czasie awarii w sieci energetycznej transformator zasilany jest napięciem fazowym w punkcie zerowym. W czasie pracy transformatora zaciski uzwojenia górnego są połączone z siecią, a punkt zerowy 1N jest połączony z zaciskiem 1A dławika gaszącego lub z rezystorem. Transformatory mogą być obciążone trwale mocą potrzeb własnych. Uzwojenie górnego napięcia może być obciążone prądem kompensacyjnym ziemnozwarciowym przy jednoczesnym obciążeniu uzwojenia wtórnego mocą znamionową ciągłą. Uzwojenia transformatorów uziemiających są kojarzone w układzie połączeń ZNyn11 co w przypadku awarii (doziemienia) umożliwia rozłożenie prądu zwarcia na wszystkie fazy redukując jego wartość w uszkodzonej linii.

Warunki pracy

Transformatory w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: w zależności od stopnia ochrony IP-00 ÷ IP-54 otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Warunki obciążalności podaje tabela:

Prąd kompensacyjny w % prądu znamionowego Czas pracy w h
100 2
87.5 4
75 8
62.5 praca ciągła
50 praca ciągła

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie transformatora Specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie transformatorów: Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej pokrytej izolacją nieorganiczną.

Uzwojenia transformatorów: Wykonane są z miedzi elektrolitycznej lub na specjalne zamówienie z aluminium. Nawija się je drutem lub taśmą.

Regulacja: Uzwojenie górnego napięcia posiada odczepy do regulacji napięcia. Regulacja napięcia w zakresie ±5%. Zmianę przekładni (wybieranie odpowiednich zaczepów) dokonuje się po uprzednim odłączeniu transformatora spod napięcia.

Obudowy: Wykonane są ze stali. Jest to konstrukcja skręcana, która zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do odprowadzenia ciepła stosowane są panele lub filtry z wentylatorami o określonym stopniu ochrony IP. Obudowa posiada podwozie o kółkach przestawialnych na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy.

Tolerancje:

Normy i wymagania międzynarodowe:

Dane techniczne:

Lp.

Typ

Moc komp. Moc potrzeb własnych Nap. GN Nap DN Prąd komp.
kVA kVA V V A
1 TZU 273/15,75 273 100 15750 400 30-15
2 TZU 364/15,75 364 100 15750 400 40-20
3 TZU 546/15,75 546 100 15750 400 60-30
4 TZU 727/15,75 727 100 15750 400 80-40
5 TZU 1091/15,75 1091 100 15750 400 120-60
6 TZU 1637/15,75 1637 100 15750 400 180-90
7 TZU 2182/15,75 2180 100 15750 400 240-120
8 TZU 364/21 364 100 21000 400 30-15
9 TZU 485/21 485 100 21000 400 40-20
10 TZU 727/21 727 100 21000 400 60-30
11 TZU 970/21 970 100 21000 400 80-40
12 TZU 1455/21 1455 100 21000 400 120-60
13 TZU 1940/21 1940 100 21000 400 160-80

Kodowanie typu transformatora:

Przykład:

TZUra 546/15 gdzie:

TZU – transformator żywiczny uziemiający

r – jeśli występuje regulacja napięcia należy w typie dodać ten znak

a – jeśli uzwojenia mają być wykonane z aluminium dodać ten znak, jeśli nie ma tego

znaku uzwojenia wykonane są z miedzi

546 – Moc kompensacji [kVAr]

15,75 – Napięcie górne (15,75-15750V; 21-21000; 31,5-31500 itp.)

UWAGA:

Rysunek poglądowy :

(Transformator uziemiający w wykonaniu bez regulacji

  1. Uzwojenie montaż
  2. Odpływy GN
  3. Odpływy DN
  4. Rdzeń
  5. Podwozie
  6. Układ zabezpieczający
  7. Tabliczki znamionowe
  8. Uziemienie
  9. Ogranicznik przepięć

Wymiary jednostek zostaną przesłane klientowi po kontakcie z fabryką i określeniu parametrów transformatora

UWAGA:

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych katalogowych związanych z modernizacją wyrobu.