TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

z regulacją napięcia w stanie beznapięciowym
100÷4000 kVA
1÷37 kV

Zastosowanie

Transformatory uziemiające są stosowane w sieci energetycznej i służą do uzyskania sztucznego punktu zerowego, do którego jest przyłączony dławik gaszący lub rezystor. Transformatory są wykonane jako układy trójfazowe i jeżeli nie ma doziemienia w sieci, służą do zasilania potrzeb własnych podstacji. W czasie awarii w sieci energetycznej transformator zasilany jest napięciem fazowym w punkcie zerowym. W czasie pracy transformatora zaciski uzwojenia górnego są połączone z siecią, a punkt zerowy 1N jest połączony z zaciskiem 1A dławika gaszącego lub z rezystorem. Transformatory mogą być obciążone trwale mocą potrzeb własnych. Uzwojenie górnego napięcia może być obciążone prądem kompensacyjnym ziemnozwarciowym przy jednoczesnym obciążeniu uzwojenia wtórnego mocą znamionową ciągłą. Uzwojenia transformatorów uziemiających są kojarzone w układzie połączeń ZNyn11 co w przypadku awarii (dozie mienia) umożliwia rozłożenie prądu zwarcia na wszystkie fazy redukując jego wartość w uszkodzonej linii.

Warunki pracy

Transformatory w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Warunki obciążalności podaje tabela:

Prąd kompensacyjny w % prądu
znamionowego
Czas pracy w h
100 2
87.5 4
75 8
62.5 praca ciągła
50 praca ciągła

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie transformatora Specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie transformatorów: Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej pokrytej izolacją nieorganiczną.

Uzwojenia transformatorów: Wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Nawija się je drutem lub taśmą.

Regulacja: Uzwojenie górnego napięcia posiada zaczepy do regulacji napięcia. Regulacja napięcia w zakresie ±5%. Przełącznik zaczepów jest umieszczony w kadzi transformatora. Ręczny napęd przełącznika znajduje się na pokrywie. Zmianę przekładni (wybieranie odpowiednich zaczepów) dokonuje się po uprzednim odłączeniu transformatora spod napięcia. Przełącznik posiada blokadę na każdym zaczepie.

Kadzie: Wykonane są ze stali. Jest to konstrukcja spawana wzmocniona usztywnieniami, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do odprowadzenia ciepła stosowane są blaszane radiatory przymocowane do płaszcza kadzi lub ścianki faliste. Kadź posiada podwozie o kółkach przestawialnych na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy.

Tolerancje:

Normy i wymagania międzynarodowe:

Dane techniczne:

Lp. Typ Moc komp. Moc potrzeb własnych Nap. GN Nap DN Prąd komp. Nap. zwar. Straty jałowe Straty obciąż. Masa całk. Masa oleju
kVA kVA V V A % W W kg kg
1 TUOe 275/15 273 100 15750 400 30-15 4,5 650 1350 1380 340
2 TUOe 365/15 364 100 15750 400 40-20 4,5 800 1700 1380 340
3 TUOe 545/15 546 100 15750 400 60-30 4,5 750 1800 1860 550
4 TUOe 730/15 727 100 15750 400 80-40 4,5 750 1850 1880 490
5 TUOe 1090/15 1091 100 15750 400 120-60 5,5 800 1900 2100 490
6 TUOe 1640/15 1637 100 15750 400 180-90 4,5 950 2000 2500 610
7 TUOe 2180/15 2180 100 15750 400 240-120 5 1050 1700 2970 875
8 TUOe 365/20 364 100 21000 400 30-15 4,5 800 1700 1380 340
9 TUOe 485/20 485 100 21000 400 40-20 4,5 800 1750 1860 550
10 TUOe 730/20 727 100 21000 400 60-30 4,5 750 1800 1880 490
11 TUOe 970/20 970 100 21000 400 80-40 5 800 1850 2100 490
12 TUOe 1455/20 1455 100 21000 400 120-60 4,5 750 1650 2500 680
13 TUOe 1940/20 1940 100 21000 400 160-80 5 950 1600 2970 875

UWAGA:

Rysunek wymiarowy :

Transformator uziemiający z konserwatorem

Przybliżone wymiary:

Lp. Typ A B C H
mm mm mm mm

1.

TUOe 275/15

1155

720

1615

1795

2.

TUOe 365/15

1155

720

1615

1795

3.

TUOe 545/15

1150

1135

1805

1795

4.

TUOe 730/15

1150

1135

1805

1795

5.

TUOe 1090/15

1150

1135

1805

1795

6.

TUOe 1640/15

1150

1205

1825

1795

7.

TUOe 2180/15

1450

1205

1825

2130

 

 

 

 

 

 

8.

TUOe 365/20

1155

720

1615

1795

9.

TUOe 485/20

1150

1135

1805

1795

10.

TUOe 730/20

1150

1135

1805

1795

11.

TUOe 970/20

1150

1135

1805

1795

12.

TUOe 1455/20

1150

1205

1825

1795

13.

TUOe 1940/20

1450

1205

1825

2130

Rysunek wymiarowy :

Transformator uziemiający hermetyczny

Przybliżone wymiary:

Lp.

Typ

A B C H
mm mm mm mm

1.

TUOe 275/15

1155

720

1160

1540

2.

TUOe 365/15

1155

720

1160

1540

3.

TUOe 545/15

1150

1135

1350

1540

 

 

 

 

 

 

4.

TUOe 365/20

1155

720

1160

1540

5.

TUOe 730/20

1150

1135

1350

1540

UWAGA:

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych katalogowych związanych z modernizacją wyrobu.