Transformatory żywiczne typu TZE

40-10000 kVA
1-37,5 kV

Zastosowanie

Transformatorom żywicznym stawiane są duże wymagania dotyczące niezawodności, trwałości i ochrony środowiska naturalnego. Transformatory żywiczne mogą pracować wszędzie tam, gdzie zastosowanie innych typów transformatorów jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo i trudne warunki pracy. Do ich zalet należy także prosty i łatwy montaż. Transformatory żywiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, a ich układy izolacyjne są wykonane z materiałów trudnopalnych i samogasnących. Jednocześnie zastosowane materiały nie wydzielają w wysokich temperaturach żadnych toksycznych gazów.

Warunki pracy

Transformatory w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Klasa środowiskowa: C2/E2/F1

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie transformatora specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie transformatorów:Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej o niskiej stratności pokrytej izolacją nieorganiczną. Schodkowy przekrój kolumny rdzenia jest zbliżony do przekroju kołowego, przy optymalnej, zaprojektowanej komputerowo konstrukcji uwzględniającej wypełnienie przekroju i odpowiednią gęstość strumienia. Blachy kolumnowe i jarzmowe w postaci ukosowanych pasów na końcach są starannie pakietowane, z dużą dbałością o własności magnetyczne tych blach. Miejsce zaplatania składa się z kilku blach poprzesuwanych o kilka mm tworząc cykle Step-Lep.

Uzwojenia transformatorów: Uzwojenia dolnego napięcia nawijane są taśmą miedzianą lub kilkoma przewodami równoległymi o przekroju profilowym, w izolacji lakierowej H. Taśmy są izolowane warstwą specjalnego kompozytu izolacyjnego, sklejającego sąsiednie zwoje. Zastosowanie tego typu uzwojeń daje dużą odporność na siły zwarciowe, pełną hermetyzację uzwojenia, uniemożliwiającą przenikanie wilgoci i oparów substancji chemicznych, a także wysoką wytrzymałość dielektryczną.

Uzwojenia górnego napięcia nawijane są drutami o przekroju okrągłym lub profilowym, w izolacji lakierowej kl. H. Do izolowania warstw uzwojenia używany jest roving szklany nasycony żywicą epoksydową. Po nawinięciu uzwojenie stanowi zwarty monolit o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Uzwojenie posiada odczepy regulacyjne dające możliwość zmiany napięcia. Po nawinięciu i utwardzeniu cewek, są one zakładane i klinowane na kolumnach rdzenia, łączone w odpowiednie układy połączeń. Uzwojenia są wykonane z materiałów spełniające wymagania palności V-0 wg normy UL-94.

Regulacja: Regulację realizuje się poprzez zmianę połączenia linek na zaczepach. Sposób łączenia pokazany jest na tabliczce znamionowej transformatora.

Podwozia i obudowy: Transformatory są montowane na przestawialnym podwoziu. Na życzenie klienta transformatory montujemy w metalowych obudowach o odpowiednim stopniu ochrony. Standardowe stopnie ochrony w obudowach IP20, IP21, IP23, IP43, IP54. Wykonanie podstawowe obejmuje transformatory bez obudowy – stopień ochrony IP 00

Zabezpieczenia temperaturowe: Transformatory są wyposażane w układ kontroli temperatury ze stykami (alarm, wyłączenie) oraz komplet czujników PTC umieszczone w każdej fazie. Na życzenie można transformator wyposażyć w czujniki typu PT-100 z lokalnym i zdalnym odczytem temperatury poprzez RS-232, RS-485, lub 4-20mA

Tolerancje:

Normy i wymagania międzynarodowe:

 

Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. posiada stację prób wyposażoną w urządzenia umożliwiające wykonanie następujących prób:

Przykładowe dane techniczne:

Lp.

Typ

Moc

Nap. GN

Nap DN

Regulacja

Nap. zwar.

Grupa połączeń

Stop. ochr.

Straty jałowe

Straty obciąż.

Masa całk.

kVA

V

V

%

%

-

-                 

W

W

kg

1.

TZE 40/6,3

40

6300

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

200

1700

420

2.

TZE 63/6,3

63

6300

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

220

1850

475

3.

TZE 100/6,3

100

6300

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

280

2050

525

4.

TZE 160/6,3

160

6300

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

400

2900

825

5.

TZE 250/6,3

250

6300

400

±2x2,5

4,5

Dyn5

IP00

520

3800

1020

6.

TZE 400/6,3

400

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

750

5500

1680

7.

TZE 630/6,3

630

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1100

7600

1995

8.

TZE 800/6,3

800

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1300

8000

2415

9.

TZE 1000/6,3

1000

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1550

9000

2860

310.

TZE 1250/6,3

1250

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1800

11000

3360

11.

TZE 1600/6,3

1600

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2200

13000

3920

12.

TZE 2000/6,3

2000

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2600

16000

4730

513.

TZE 2500/6,3

2500

6300

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

3100

19000

5765

 

14.

TZE 40/10,5

40

10500

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

200

1700

475

15.

TZE 63/10,5

63

10500

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

220

1850

525

16.

TZE 100/10,5

100

10500

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

280

2050

580

17.

TZE 160/10,5

160

10500

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

400

2900

840

18.

TZE 250/10,5

250

10500

400

±2x2,5

4,5

Dyn5

IP00

520

3800

1315

19.

TZE 400/10,5

400

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

750

5500

1575

20.

TZE 630/10,5

630

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1100

7600

2205

21.

TZE 800/10,5

800

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1300

8000

2395

22.

TZE 1000/10,5

1000

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1550

9000

2965

23.

TZE 1250/10,5

1250

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1800

11000

3340

24.

TZE 1600/10,5

1600

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2200

13000

4045

25.

TZE 2000/10,5

2000

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2600

16000

4780

26.

TZE 2500/10,5

2500

10500

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

3100

19000

5775

 

27.

TZE 40/15,75

40

15750

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

200

1700

525

28.

TZE 63/15,75

63

15750

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

220

1850

580

29.

TZE 100/15,75

100

15750

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

280

2050

760

30.

TZE 160/15,75

160

15750

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

400

2900

945

31.

TZE 250/15,75

250

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

520

3800

1155

32.

TZE 400/15,75

400

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

750

5500

2260

33.

TZE 630/15,75

630

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1100

7600

2415

34.

TZE 800/15,75

800

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1300

8000

2625

35.

TZE 1000/15,75

1000

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1550

9000

3045

36.

TZE 1250/15,75

1250

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1800

11000

3465

37.

TZE 1600/15,75

1600

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2200

13000

4725

38.

TZE 2000/15,75

2000

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2600

16000

5670

39.

TZE 2500/15,75

2500

15750

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

3100

19000

6510

 

40.

TZE 40/21

40

21000

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

200

1700

525

41.

TZE 63/21

63

21000

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

220

1850

735

42.

TZE 100/21

100

21000

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

280

2050

790

43.

TZE 160/21

160

21000

400

±2x2,5

4,5

Yzn5

IP00

400

2900

1010

44.

TZE 250/21

250

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

520

3800

1260

45.

TZE 400/21

400

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

750

5500

2310

46.

TZE 630/21

630

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1100

7600

2520

47.

TZE 800/21

800

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1300

8000

2680

48.

TZE 1000/21

1000

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1550

9000

3130

49.

TZE 1250/21

1250

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

1800

11000

3920

50.

TZE 1600/21

1600

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2200

13000

4990

51.

TZE 2000/21

2000

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

2600

16000

5880

52.

TZE 2500/21

2500

21000

400

±2x2,5

6

Dyn5

IP00

3100

19000

6720

UWAGA:
1.Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych katalogowych związanych z modernizacją wyrobu.
2.Wymiary jednostek podano dla najwyższych strat.

Rysunek wymiarowy :

Oznaczenie elementów i wyposażenie:

1. Uzwojenie (GN na zewnątrz, DN – wewnątrz)

2. Odpływ uzwojenia DN

3. Odpływ uzwojenia GN

4. Rdzeń

5. Podwozie z kołami

6. Skrzynka układu zabezpieczającego i kontrolnego

7. Tabliczka znamionowa

8. Uchwyt tabliczki i zabezpieczenia

9. Ucha do podnoszenia

Przykładowe wymiary transformatorów:

Lp.

Typ

A

B

C

D

mm

mm

mm

mm

1.

TZE 40/6,3

860

520

920

420

2.

TZE 63/6,3

885

520

935

420

3.

TZE 100/6,3

885

520

935

420

4.

TZE 160/6,3

1065

700

1045

520

5.

TZE 250/6,3

1165

700

1280

520

6.

TZE 400/6,3

1445

810

1390

670

7.

TZE 630/6,3

1485

810

1355

670

8.

TZE 800/6,3

1515

810

1555

670

9.

TZE 1000/6,3

1620

1050

1710

820

10.

TZE 1250/6,3

1640

1050

2750

820

11.

TZE 1600/6,3

1700

1050

1910

820

12.

TZE 2000/6,3

1770

1050

2020

820

13.

TZE 2500/6,3

2020

1350

2355

1070

 

14.

TZE 40/10,5

900

520

920

420

15.

TZE 63/10,5

910

520

970

420

16.

TZE 100/10,5

910

520

970

420

17.

TZE 160/10,5

1080

700

1090

520

18.

TZE 250/10,5

1215

700

1100

520

19.

TZE 400/10,5

1455

810

1415

670

20.

TZE 630/10,5

1615

810

1530

670

21.

TZE 800/10,5

1630

810

1605

670

22.

TZE 1000/10,5

1700

1050

1770

820

23.

TZE 1250/10,5

1720

1050

1805

820

24.

TZE 1600/10,5

1750

1050

1850

820

25.

TZE 2000/10,5

1820

1050

2100

820

26.

TZE 2500/10,5

2070

1350

2375

1070

 

27.

TZE 40/15,75

990

700

1010

520

28.

TZE 63/15,75

1030

700

1265

520

29.

TZE 100/15,75

1290

700

1265

520

30.

TZE 160/15,75

1540

700

1315

520

31.

TZE 250/15,75

1620

700

1345

520

32.

TZE 400/15,75

1700

810

1550

670

33.

TZE 630/15,75

1750

810

1620

670

34.

TZE 800/15,75

1790

810

1670

670

35.

TZE 1000/15,75

1820

1050

1730

820

36.

TZE 1250/15,75

1890

1050

1830

820

37.

TZE 1600/15,75

1920

1050

2080

820

38.

TZE 2000/15,75

2050

1050

2175

820

39.

TZE 2500/15,75

2290

1350

2390

1070

 

40.

TZE 40/21

1020

700

1070

520

41.

TZE 63/21

1050

700

1170

520

42.

TZE 100/21

1320

700

1335

520

43.

TZE 160/21

1570

700

1375

520

44.

TZE 250/21

1650

700

1415

520

45.

TZE 400/21

1730

810

1545

670

46.

TZE 630/21

1780

810

1580

670

47.

TZE 800/21

1820

810

1680

670

48.

TZE 1000/21

1850

1050

1800

820

49.

TZE 1250/21

1920

1050

2150

820

50.

TZE 1600/21

1950

1050

2160

820

51.

TZE 2000/21

2100

1050

2275

820

52.

TZE 2500/21

2340

1350

2410

1070

Transformatory i dławiki suche, żywiczne specjalne.

Transformatory dostępne na specjalne zamówienie:

• w klasie izolacji strony pierwotnej do 40,5 kV,

• w klasie izolacji temperaturowej F (155˚C) i H (180˚C),

• transformatory dużej mocy (do 10 MVA),

• do zasilania układów przekształtnikowych (AC/DC) – 6÷24-pulsowe,

• do zasilania pieców indukcyjnych i oporowych,

• do zastosowań podziemnych do obudów ognioszczelnych (kopalnie),

• do zastosowań podziemnych do obudów ze stopniem ochrony IP54 (kopalnie nie metanowe),

• dławiki gaszące i kompensacyjne suche lub w izolacji żywicznej,

• dla układów trakcyjnych (6÷24-pulsowych),

• dla elektrowni wiatrowych.

• dla wzbudzenia generatorów.

• autotransformatory rozruchowe do silników indukcyjnych.

Przykładowe realizacje:


Transformatory 8000kVA o przekładni 20/6kV

Transformator 630kVA o przekładni 15/0,4kV z układem chłodzenia AF.

Autotransformator rozruchowy kompaktowy do startu silnika indukcyjnego na napięcie 6kV o mocy 1300kW.

Transformator jednofazowy do wzbudzenia generatora 1350kVA na napięcie 22kV

Transformator 24-pulsowy do zasilania przetwornicy częstotliwości 50/60Hz o mocy 1600kVA na napięcie sieci 15kVTransformator kompaktowy z prostownikiem do zasilania trakcji tramwajowej na napięcie 15kV o mocy 1200kVA.

Transformator 400kVA z wewnętrznym obiegiem powietrza do obudowy IP54 na napięcie 6kV

Transformator 2600kVA do stacji ognioszczelnej stosowanej w kopalniach węgla kamiennego na napięcia 6/3kV

Transformatory w obudowach IP20 z wyprowadzonymi szynami DN na górę transformatora do mostów szynowych.