Transformatory mocy z regulacją w stanie beznapięciowym i regulacją napięcia w stanie pod obciążeniem 2,5÷80 MVA 6÷132 kV

Zastosowanie

Transformatory te służą głównie do obniżania napięcia w sieciach energetycznych WN/SN (GPZ) lub do przesyłu energii SN/WN tzw. „blokowe” w Elektrociepłowniach i farmach wiatrowych. Transformatory mocy są wykonywane również do łączenia i przesyłu energii w sieciach SN/SN.

Warunki pracy

Transformatory w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Transformatory są dostosowane do pracy ciągłej, a warunki obciążalności są zgodne z normą PN-EN 60076-1 oraz PN-EN 60076-2.

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie transformatora Specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie transformatorów: Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej o niskiej stratności pokrytej izolacją nieorganiczną. Schodkowy przekrój kolumny rdzenia jest zbliżony do przekroju kołowego, przy optymalnej, zaprojektowanej komputerowo konstrukcji uwzględniającej wypełnienie przekroju i odpowiednią gęstość strumienia. Blachy kolumnowe i jarzmowe w postaci ukosowanych pasów na końcach są starannie pakietowane zapewniające obniżenie strat jałowych i poziomu hałasu. Miejsce zaplatania składa się z kilku blach poprzesuwanych o klika milimetrów tworząc cykle Step-Lep

Uzwojenia transformatorów: Uzwojenia transformatorów wykonane są z miedzi elektrolitycznej w izolacji papierowej składającej się od kilku do kilkunastu przewodów równoległych. Układ chłodzenia wykonany jest zazwyczaj z klinów i wstawek preszpanowych.

Regulacja: Przełącznik zaczepów do regulacji podobciążeniowej po stronie GN wbudowany jest do transformatora posiada napęd silnikowy o napięciu 3x400/230 V, 50 Hz, napięcie sterowania 230V, 50 Hz. Napęd może być sterowany elektrycznie zdalnie lub lokalnie jak też może być napędzany ręcznie za pomocą korby. Napęd jest wyposażony we wskaźnik położenia zaczepów.

Kadzie: Kadź bez dodatkowego wyposażenia wytrzymuje różnice między ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym ±500 hPa. Konstrukcja kadzi umożliwia podnoszenie transformatora przy pomocy podnośników hydraulicznych oraz suwnic lub dźwigów. Kadź pokryta jest lakierem odpornym na czynniki atmosferyczne.

Konserwator: Konserwator jedno lub dwukomorowy (osobna komora dla przełącznika zaczepów pod obciążeniem).

Radiatory: Radiatory nabudowane na kadzi transformatora, które jeśli zajdzie konieczność można zdemontować.
Radiatory posiadają korki do spustu oleju i odpowietrzania oraz są montowane do kadzi poprzez zastawki pozwalające na odcięcie oleju w kadzi od radiatorów.
Radiatory dostępne są wersji ocynkowanej jak również lakierowanej.

Podwozia i obudowy: Transformatory są montowane na podwoziu standardowym o rozstawie kolejowym 1505 mm (1435 mm między szynami), lub na życzenie Klienta na innym rozstawie lub płozach.

Wyposażenie transformatora:

Izolatory przepustowe:

Na pokrywie transformatora umieszczane są 3 przepusty fazowe GN i jeden przepust GN punktu zerowego, oraz 3 przepusty DN.

Aparatura kontrolno pomiarowa:

Tolerancje:

Normy i wymagania międzynarodowe:

UWAGA:

Istnieje możliwość wykonania transformatorów według innych określonych norm i wymagań.

Przykładowe dane techniczne:

Transformatory z regulacją pod obciążeniem

Lp. Typ Moc Nap. GN Nap DN Regulacja Nap. zwar. Grupa połączeń PEI Masa całk. Masa oleju.
kVA V V % % - % kg kg
1. TORc 4000/16,5 4000 16500 6300 ±10/±8st 6 YNd11 99,465 12000 3300
2. TORc 6300/16,5 6300 16500 6300 ±12/±8st 7 YNyn0 99,510 14800 3800
3. TORc 6300/115 6300 115000 16500 ±10/±8st 7,5 YNd11 99,510 18200 4500
4. TORc 8000/10,5 8000 10500 6300 ±11 7 Yy0 99,535 22000 7000
5. TORc 10000/30 10000 31500 6300 ±2x2,5 7 YNd11 99,560 16500 3200
6. TORc 10000/115 10000 115000 16500 ±10/8st 10,5 YNd11 99,560 24600 6900
7. TORc 16000/10,5 16000 10500 6300 ±10/8st 8 Yy0 99,615 28700 6800
8. TORc 16000/30F 16000 31500 6300 ±10/6st 8 YNd11 99,615 31200 7500
9. TORc 16000/115 16000 150000 16500 ±10/8st 12 YNd11 99,615 31000 7500
10. TOTRc 16000/115 16000/16000/10000 115000 16500 ±10/9st 11/16/18 YNy0d11 99,615 41000 10800
11. TORc 20000/31,5 20000 31500 6300 ±10/8st 8 YNd11 99,639 31600 7100
12. TORc 20000/115 20000 115000 10500 ±10/8st 11 YNd11 99,639 32500 7500
13. TORc 25000/13,8 25000 13800 6300 ±10/6st 15 Yy0 99,657 39800 9800
14. TORc 25000/115 25000 115000 16500 ±10/8st 12 YNd11 99,657 42000 9500
15. TORc 25000/115F 25000 115000 15750 ±15/12st 11 YNd11 99,657 39000 9000
16. TORc 31500/115 31500 115000 6300 ±10/8st 12 Ynd5 99,671 42000 9500
17. TORc 31500/115F 31500 115000 16500 ±10/8st 18 YNd11 99,671 41000 9700
18. TORc 32000/115 32000 115000 15750 ±10/8st 16 YNd11 99,675 51200 9500
19. TORc 40000/115 40000 115000 22000 ±15/10st 13 YNd11 99,684 50000 12400
20. TORc 40000/115F 40000 115000 21000 ±10/8st 11 YNd11 99,684 46600 11000
21. TOTRc 40000/115 40000/25000/40000 115000 6300/15750 ±15/12st 18/11/6 YNd11d11 99,684 61000 12500
22. TOTRc 40000/115F 40000/20000/20000 115000 10500/10500 ±16/9st 10,5/10,5/25 YNd11d11 99,684 58000 13100
23. TORc 45000/110F 45000 110000 6300 ±10/8st 15,75 YNd11 99,690 57200 12400
24. TOTRc 50000/15 50000/25000/25000 15750 6300/6300 ±10/8st 8/8/16,5 Yy0y0 99,696 66500 17200
25. TOTRc 50000/115 50000/50000/16670 115000 15750(10500) ±15/10st 18 YNyn0(d5) 99,696 67000 19000
26. TORc 53000/110 53000 110000 20000 ±15/10st 14,5 YNd11 99,698 65000 14500
27. TORc 60000/115F 60000 115000 15750 ±10/8st 18 YNd11 99,701 61000 12500
28. TORc 69000/112F 69000 112000 20000 ±12,5/10st 11,5 Yd11 99,711 75000 16200
29. TORc 80000/121 80000 121000 10500 ±10/8st 13,5 YNd11 99,723 74500 15000

Transformatory z regulacją w stanie beznapięciowym

 
Lp. Typ Moc Nap. GN Nap DN Regulacja Nap. zwar. Grupa połączeń PEI Masa całk. Masa oleju.
kVA V V % % - % kg kg
1. TOc 4000/35 4000 35000 6300 ±2x2,5 6,5 YNd11 99,465 11600 2250
2. TOc 6300/20 6300 21000 6300 ±2x2,5 7 YNyn0 99,510 14000 2750
3. TOc 7500/15 7500 15750 11000 ±2x2,5 7 Dd0 99,525 15300 3600
4. TOc 8200/15 8200 15750 15750 ±2x2,5 6 Dd0 99,540 14500 2900
5. TOc 10000/15 10000 15750 10500 ±2x2,5 7 YNd11 99,560 16000 3700
6. TOc 10000/30 10000 31500 6300 ±2x2,5 7 YNd11 99,560 16500 3200
7. TOc 12500/33 12500 32950 1050 ±5,335/2st 8 YNd5 99,588 23500 3900
8. TOc 16000/20 16000 21000 10500 ±2x2,5 8 YNyn0 99,615 32400 6700
9. TOc 16000/22 16000 22000 22000 ±2x2,5/5st 8,5 YNd11 99,615 20000 3500
10. TOc 16000/30 16000 31500 6300 ±2x2,5/2st 8 YNd11 99,615 22500 3900
11. TOc 25000/30 25000 31500 6300 ±2x2,5 8 YNd11 99,657 37000 7500
12. TOc 30000/110 30000 110000 10500 ±10/8st 11 YNd11 99,665 42500 8900
13. TOc 40000/115 40000 150000 10500 ±10/4st 12,5 YNd11 99,684 68000 16000
14. TOc 63000/30 63000 33000 10500 ±2x2,5 13 YNd11 99,709 71000 13600

UWAGA:

Rysunek wymiarowy :

Przybliżone wymiary:

Transformatory z regulacją pod obciążeniem

Lp. Typ A
mm
B
mm
C
mm
H
mm
1 TORc 4000/15 2560 4150 1505 2730
2 TORc 6300/16,5 2740 4150 1505 2890
3 TORc 6300/115 2810 4995 1505 3350
4 TORc 8000/10,5 2630 4535 1505 3844
5 TORc 10000/30 2880 3715 1505 3270
6 TORc 10000/115 2900 5500 1505/3010 3715
7 TORc 16000/10,5 2900 5410 1505 3935
8 TORc 16000/30F 2730 5200 1505 3800
9 TORc 16000/115 3090 5400 1505/3010 3900
10 TOTRc 16000/115 3365 5960 1505/3010 5165
11 TORc 20000/31,5 3115 5080 1505/3010 4030
12 TORc 20000/115 3090 5320 1505/3010 4050
13 TORc 25000/13,8 3150 5620 1505/3010 4035
14 TORc 25000/115 3350 6180 1505/3010 4200
15 TORc 25000/115F 2900 5700 1505/3010 4180
16 TORc 31500/115 3110 5730 1505/3010 4320
17 TORc 31500/115F 3360 6100 1505/3010 4230
18 TORc 32000/115 3225 6185 1505/3010 4290
19 TORc 40000/115 3430 6210 1505/3010 4450
20 TORc 40000/115F 3030 6010 1505/3010 4470
21 TOTRc 40000/115 3150 6100 1505/3010 4750
22 TOTRc 40000/115F 3080 5730 1505/3010 4670
23 TORc 45000/110F 4060 6260 1505/3010 4990
24 TOTRc 50000/15 3940 7040 1505/3010 4515
25 TOTRc 50000/115 3440 6550 1505/3010 4850
26 TORc 53000/110 3800 6300 1505/3010 4660
27 TORc 60000/115F 3500 6120 1505/3010 4700
28 TORc 69000/112F 3905 6510 1505/3010 5225
29 TORc 80000/121 3950 6480 1505/3010 5265

Transformatory z regulacją w stanie beznapięciowym

Lp. Typ A
mm
B
mm
C
mm
H
mm
1 TOc 4000/35 2400 3135 1505 3040
2 TOc 6300/20 2180 3240 1505 3485
3 TOc 7500/15 2630 3620 1524 3350
4 TOc 8200/15 2890 3435 1505 2815
5 TOc 1000/15 2460 3860 1505 3610
6 TOc 10000/30 2880 3715 1505 3270
7 TOc 12500/33 2750 4000 1505 3300
8 TOc 16000/20 3010 4720 1505 4065
9 TOc 16000/22 2380 4040 1505 3580
10 TOc 16000/30 2750 3910 1505 3280
11 TOc 25000/30 2940 4450 1505 4430
12 TOc 30000/110 3670 5435 1505/3010 4325
13 TOc 40000/115 3920 6570 1524/2000 5100
14 TOc 63000/30 4170 5980 1505/3010 4800

UWAGA: