Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Firma FABRYKA TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż dnia 25.02.2010r. podpisała z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie w ramach:

Nazwa inwestycji: WND-RPLD.03.02.00-00-246/09

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności FABRYKI TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE poprzez zakup innowacyjnego rozwiązania technologicznego, skutkujący poszerzeniem oferty o nowe na polskim rynku produkty energetyki.

Całkowita wartość projektu:             2 121 848,40PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:            872 218,83PLN

Nazwa beneficjenta: Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. ul. Narutowicza 70 99-320 Żychlin

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

NIP: PL 775-23-64-866
Regon: 472 924 856
Kapitał zakładowy 6326500 PLN
Nr KRS 0000062242 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO