Polityka ZSZ Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o. o.

Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o. o. w nadzorze na produkcją transformatorów i dławików, jako głównej działalności biznesowej wykorzystuje własną dokumentację, wspomagając się długoletnim doświadczeniem i tradycją.
Celem Fabryki Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. jest:

Cele nasze realizujemy poprzez:

Minimalizujemy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko poprzez:

Stworzenie bezpiecznych warunków pracy jest ważnym celem Zarządu, który:

Działania powyższe mają na celu zapewnienie ciągłego rozwoju grupy kapitałowej Fabryki Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o., w której realizowane procesy w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bhp są zgodne z wymaganiami norm: ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP jest wdrożona, zakomunikowana wszystkim pracownikom i podwykonawcom, zrozumiała i utrzymywana we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki.