KONTAKT

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Treść

NIP: PL 775-23-64-866
Regon: 472 924 856
Kapitał zakładowy 6326500 PLN
Nr KRS 0000062242 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO