Dławiki kompensacyjne olejowe

50-11200 kVAr 0,4-115 kV

Zastosowanie

Dławiki kompensacyjne przeznaczone są do kompensacji mocy biernej pojemnościowej będącej efektem pracy maszyn synchronicznych oraz rozległych sieci kablowych NN i SN przy ich niedostatecznym obciążeniu. Dławiki służą do zabezpieczenia sieci elektrycznej przed okresową „nadprodukcją” mocy biernej pojemnościowej.

Warunki pracy

Dławiki w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie dławika Specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie dławików: Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej pokrytej izolację nieorganiczną. Do konstrukcji mocującej rdzenia zastosowano sworznie ściągające umiejscowione w środkowej części jarzma co zapewnia równomierne rozłożenie docisku na obydwie kolumny rdzenia

Uzwojenia dławików: Wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Nawija się je drutem o przekroju okrągłym w izolacji emaliowanej lub profilowym w izolacji papierowej. Między uzwojeniami znajdują się kanały olejowe zapewniające potrzebną cyrkulację oleju i odpowiednie chłodzenie. Do prasowania uzwojeń zastosowano dociski śrubowe, które nie pozwalają na wibracje uzwojeń w czasie pracy. Umocowanie i konstrukcja uzwojeń zapewniają bardzo dobrą wytrzymałość dielektryczną, dużą odporność piorunową oraz bardzo dobrą wytrzymałość zwarciową. Dla uniknięcia przepięć, opracowano schemat uziemień wszystkich elementów konstrukcyjnych dławików.

Kadzie: Wykonane są ze stali. Jest to konstrukcja spawana wzmocniona usztywnieniami, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do odprowadzenia ciepła stosowane są blaszane radiatory przymocowane do płaszcza kadzi lub ścianki faliste. Kadź posiada podwozie o kółkach przestawialnych na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy.

Normy i wymagania międzynarodowe:

Przykładowe dane techniczne:

Lp.

Typ

Moc komp.

Napięcie sieci

kVAr

V

1.

DOKa 75/6,3

75

6300

2.

DOKa 250/6,3

250

6300

3.

DOKa 400/6,3

400

6300

4.

DOKa 630/6,3

630

6300

5.

DOKa 800/6,3

800

6300

6.

DOKa 1000/6,3

1000

6300

7.

DOKa 1600/6,3

1600

6300

8.

DOKa 2000/6,3

2000

6300

9.

DOKa 75/15,75

75

15750

10.

DOKa 250/15,75

250

15750

11.

DOKa 400/15,75

400

15750

12.

DOKa 630/15,75

630

15750

13.

DOKa 800/15,75

800

15750

14.

DOKa 1000/15,75

1000

15750

15.

DOKa 1600/15,75

1600

15750

16.

DOKa 2000/15,75

2000

15750

17.

DOKa 75/21

75

21000

18.

DOKa 250/21

250

21000

19.

DOKa 400/21

400

21000

20.

DOKa 630/21

630

21000

21.

DOKa 800/21

800

21000

22.

DOKa 1000/21

1000

21000

23.

DOKa 1600/21

1600

21000

24.

DOKa 2000/21

2000

21000

25.

DOKa 3400/21

3400

21000

26.

DOKa 4000/21

4000

21000

27.

DOKa 5000/21

5000

21000

28

DOKa 8000/115

8000

115000

29

DOKRa 11200/110

11200

110000

UWAGA:

UWAGA:

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych katalogowych związanych z modernizacją wyrobu.