Dławiki gaszące suche

(w izolacji żywiczno-rowingowej)
100÷4000 kVA
1÷37 kV

Zastosowanie

Dławiki gaszące są przeznaczone do kompensowania prądu ziemnozwarciowego w sieci elektroenergetycznej i są włączane na podstacjach energetycznych między punkt zerowy transformatora energetycznego przy połączeniu sieci w gwiazdę, lub punkt zerowy transformatora uziemiającego przy linii energetycznej połączonej w trójkąt a ziemię. Zacisk 1U uzwojenia roboczego należy połączyć z punktem zerowym 1N transformatora energetycznego lub uziemiającego, a zacisk 1N dławika - połączyć z ziemią. Końce uzwojenia dodatkowego są wyprowadzone i oznaczone 2U - 2N. Uzwojenie dodatkowe służy do wymuszenia składowej czynnej prądu dla selektywnej pracy zabezpieczeń. Przy zwarciu przewodu fazowego linii z ziemią przez dławik płynie prąd kompensacyjny. Dławiki posiadają charakterystykę prądowo - napięciową, zbliżoną do prostej co ma duże znaczenie w eksploatacji. Na dławiku wyprowadzone są zaciski przekładnika prądowego S1 - S2.

Warunki pracy

Dławiki w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji dławika: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: w zależności od stopnia ochrony IP-00 ÷ IP-54 otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Standardową regulację prądu i czas pracy podaje tabela:

 
Położenie przełącznika
Prąd kompensacyjny w %
prądu znamionowego
Czas pracy w h
1
100
2
2
87.5
4
3
75
8
4
62.5
praca ciągła
5
50
praca ciągła
 

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie dławika Specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie dławików: Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej pokrytej izolacją nieorganiczną.

Uzwojenia dławików: Wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Nawija się je drutem o przekroju okrągłym w izolacji emaliowanej lub profilowym w izolacji papierowej. Między uzwojeniami znajdują się kanały zapewniające potrzebną cyrkulację powietrza i odpowiednie chłodzenie. Do prasowania uzwojeń zastosowano dociski śrubowe, które nie pozwalają na wibracje uzwojeń w czasie pracy. Umocowanie i konstrukcja uzwojeń zapewniają bardzo dobrą wytrzymałość dielektryczną, dużą odporność piorunową oraz bardzo dobrą wytrzymałość zwarciową. Dla uniknięcia przepięć, opracowano schemat uziemień wszystkich elementów konstrukcyjnych dławików.

Regulacja: Uzwojenie posiada odczepy do regulacji prądu. Dostosowanie parametrów (wybieranie odpowiednich zaczepów) dokonuje się po uprzednim odłączeniu dławika spod napięcia.

Obudowy: Wykonane są ze stali. Jest to konstrukcja skręcana, która zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do odprowadzenia ciepła stosowane są panele lub filtry z wentylatorami o określonym stopniu ochrony IP. Obudowa posiada podwozie o kółkach przestawialnych na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy.

Parametry charakterystyczne dławików:

Normy i wymagania międzynarodowe:

Dane techniczne:  

Lp.

Typ

Moc komp. Napięcie sieci Napięcie dławika Prąd komp.
kVA V V A
1. DGZ 273/15,75 273 15750 9093 30-15
2. DGZ 364/15,75 364 15750 9093 40-20
3. DGZ 546/15,75 546 15750 9093 60-30
4. DGZ 727/15,75 727 15750 9093 80-40
5. DGZ 1091/15,75 1091 15750 9093 120-60
6. DGZ 1637/15,75 1637 15750 9093 180-90
7. DGZ 2180/15,75 2180 15750 9093 240-120
 

 

       
8. DGZ 364/21 364 21000 12124 30-15
9. DGZ 485/21 485 21000 12124 40-20
10. DGZ 727/21 727 21000 12124 60-30
11. DGZ 970/21 970 21000 12124 80-40
12. DGZ 1455/21 1455 21000 12124 120-60
13. DGZ 1940/21 1940 21000 12124 160-80
 

UWAGA:

Dławik może zostać wykonany na napięcie sieci zgodne z Normą:

Istnieje możliwość wykonania transformatora wyposażonego w:

Rysunki wymiarowe, oraz wymiary jednostek zostaną przesłane klientowi po kontakcie z fabryką i określeniu parametrów transformatora

UWAGA:

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych katalogowych związanych z modernizacją wyrobu.