Dławiki gaszące olejowe

100-4000 kVA
1-37 kV

Zastosowanie

Dławiki gaszące są przeznaczone do kompensowania prądu ziemnozwarciowego w sieci elektroenergetycznej i są włączane na podstacjach energetycznych między punkt zerowy transformatora energetycznego przy połączeniu sieci w gwiazdę, lub punkt zerowy transformatora uziemiającego przy linii energetycznej połączonej w trójkąt a ziemię. Zacisk 1U uzwojenia roboczego należy połączyć z punktem zerowym 1N transformatora energetycznego lub uziemiającego, a zacisk 1N dławika - połączyć z ziemią. Końce uzwojenia dodatkowego są wyprowadzone na pokrywę i oznaczone 2U - 2N. Uzwojenie dodatkowe służy do wymuszenia składowej czynnej prądu dla selektywnej pracy zabezpieczeń. Przy zwarciu przewodu fazowego linii z ziemią przez dławik płynie prąd kompensacyjny. Dławiki posiadają charakterystykę prądowo - napięciową, zbliżoną do prostej co ma duże znaczenie w eksploatacji. Na pokrywie wyprowadzone są przepusty przekładnika prądowego S1 - S2.

Warunki pracy

Dławiki w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.

Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.

Miejsce pracy: otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem

Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Standardową regulację prądu i czas pracy podaje tabela:

Położenie przełącznika Prąd kompensacyjny w % prądu
znamionowego
Czas pracy w h
1 100 2
2 87.5 4
3 75 8
4 62.5 praca ciągła
5 50 praca ciągła

UWAGA:

Możliwe jest wykonanie dławika Specjalnego spełniającego inne wymagania.

Opis budowy

Rdzenie dławików: Dwukolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej pokrytej izolacją nieorganiczną. Do konstrukcji mocującej rdzenia zastosowano sworznie ściągające umiejscowione w środkowej części jarzma co zapewnia równomierne rozłożenie docisku na obydwie kolumny rdzenia

Uzwojenia dławików: Wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Nawija się je drutem o przekroju okrągłym w izolacji emaliowanej lub profilowym w izolacji papierowej. Między uzwojeniami znajdują się kanały olejowe zapewniające potrzebną cyrkulację oleju i odpowiednie chłodzenie. Do prasowania uzwojeń zastosowano dociski śrubowe, które nie pozwalają na wibracje uzwojeń w czasie pracy. Umocowanie i konstrukcja uzwojeń zapewniają bardzo dobrą wytrzymałość dielektryczną, dużą odporność piorunową oraz bardzo dobrą wytrzymałość zwarciową. Dla uniknięcia przepięć, opracowano schemat uziemień wszystkich elementów konstrukcyjnych dławików.

Regulacja: Regulację prądu realizuje przełącznik zaczepów, który jest umieszczony w kadzi transformatora. Ręczny napęd przełącznika znajduje się na pokrywie. Dostosowanie parametrów (wybieranie odpowiednich zaczepów) dokonuje się po uprzednim odłączeniu dławika spod napięcia. Przełącznik posiada blokadę na każdym zaczepie.

Kadzie: Wykonane są ze stali. Jest to konstrukcja spawana wzmocniona usztywnieniami, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do odprowadzenia ciepła stosowane są blaszane radiatory przymocowane do płaszcza kadzi lub ścianki faliste. Kadź posiada podwozie o kółkach przestawialnych na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy.

Parametry charakterystyczne dławików:

Normy i wymagania międzynarodowe:

Dane techniczne:

Lp.

Typ

Moc komp. Napięcie sieci Napięcie dławika Prąd komp.

1.

DGOe 275/15

273

15750

9093

30-15

2.

DGOe 365/15

364

15750

9093

40-20

3.

DGOe 545/15

546

15750

9093

60-30

4.

DGOe 730/15

727

15750

9093

80-40

5.

DGOe 1090/15

1091

15750

9093

120-60

6.

DGOe 1640/15

1637

15750

9093

180-90

7.

DGOe 2180/15

2180

15750

9093

240-120

 

 

 

 

 

 

8.

DGOe 365/20

364

21000

12124

30-15

9.

DGOe 485/20

485

21000

12124

40-20

10.

DGOe 730/20

727

21000

12124

60-30

11.

DGOe 970/20

970

21000

12124

80-40

12.

DGOe 1455/20

1455

21000

12124

120-60

13.

DGOe 1940/20

1940

21000

12124

160-80

UWAGA:

Rysunek wymiarowy :

Przybliżone wymiary:

Lp.

Typ

A B C H
mm mm mm mm

1.

DGOe 275/15

1470

1125

1180

2100

2.

DGOe 365/15

1470

1125

1180

2100

3.

DGOe 545/15

1470

1125

1180

2100

4.

DGOe 730/15

1470

1185

1370

2100

5.

DGOe 1090/15

1715

1185

1370

2350

6.

DGOe 1640/15

1715

1185

1370

2350

7.

DGOe 2180/15

1715

1185

1370

2350

 

 

 

 

 

 

8.

DGOe 365/20

1470

1125

1180

2100

9.

DGOe 485/20

1470

1125

1180

2100

10.

DGOe 730/20

1470

1185

1370

2100

11.

DGOe 970/20

1470

1185

1370

2100

12.

DGOe 1455/20

1715

1185

1370

2350

13.

DGOe 1940/20

1715

1185

1370

2350

UWAGA:

Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych katalogowych związanych z modernizacją wyrobu.